1
2
3

Τύπος μοντέλου: VOLVO FMX II 2012

# Τίτλος Κύλινδροι καύσιμο Περίοδος κατασκευής KW HP Τύπος αμαξώματος
1 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
2 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
3 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
4 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
5 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
6 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
7 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
8 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
9 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
10 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
11 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
12 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
13 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
14 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
15 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
16 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
17 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
18 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
19 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
20 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
21 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
22 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
23 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
24 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
25 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
26 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
27 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
28 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
29 VOLVO FMX II 330 Πετρέλαιο 2013 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
30 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
31 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
32 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
33 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
34 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
35 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
36 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
37 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
38 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
39 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
40 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
41 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
42 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
43 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
44 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
45 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
46 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
47 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
48 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
49 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
50 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
51 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
52 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
53 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
54 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
55 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
56 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
57 VOLVO FMX II 370 Πετρέλαιο 2013 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
58 VOLVO FMX II 380 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
59 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
60 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
61 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Ρυμουλκό όχημα
62 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
63 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Ρυμουλκό όχημα
64 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
65 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Ρυμουλκό όχημα
66 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
67 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Ρυμουλκό όχημα
68 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
69 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
70 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
71 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
72 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Ρυμουλκό όχημα
73 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Ρυμουλκό όχημα
74 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
75 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
76 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Ρυμουλκό όχημα
77 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Ρυμουλκό όχημα
78 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
79 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
80 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
81 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
82 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
83 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
84 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Ρυμουλκό όχημα
85 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
86 VOLVO FMX II 410 Πετρέλαιο 2013 - 2016 302 KW 410 HP Πλατφόρμα/σασσί
87 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
88 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
89 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
90 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
91 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
92 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
93 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
94 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
95 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
96 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
97 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
98 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
99 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
100 VOLVO FMX II 420 Πετρέλαιο 2013 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα

2012 - 2019 autoscoop.gr