1
2
3

Τύπος μοντέλου: VOLVO FMX 2010

# Τίτλος Κύλινδροι καύσιμο Περίοδος κατασκευής KW HP Τύπος αμαξώματος
1 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
2 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
3 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
4 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
5 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
6 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
7 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
8 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
9 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
10 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
11 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
12 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
13 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
14 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
15 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
16 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
17 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
18 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
19 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
20 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
21 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
22 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
23 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
24 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
25 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
26 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
27 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
28 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
29 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
30 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
31 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
32 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
33 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
34 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
35 VOLVO FMX 330 Πετρέλαιο 2010 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
36 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
37 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
38 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
39 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
40 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
41 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
42 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
43 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
44 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
45 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
46 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
47 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
48 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
49 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
50 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
51 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
52 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
53 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
54 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
55 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
56 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
57 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
58 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
59 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
60 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
61 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
62 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
63 VOLVO FMX 370 Πετρέλαιο 2010 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
64 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
65 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
66 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
67 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
68 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
69 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
70 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
71 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
72 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
73 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
74 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
75 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
76 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
77 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Ρυμουλκό όχημα
78 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
79 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Ρυμουλκό όχημα
80 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
81 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Ρυμουλκό όχημα
82 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
83 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Ρυμουλκό όχημα
84 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
85 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
86 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Ρυμουλκό όχημα
87 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Ρυμουλκό όχημα
88 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
89 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Ρυμουλκό όχημα
90 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Ρυμουλκό όχημα
91 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
92 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
93 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
94 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
95 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
96 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
97 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Ρυμουλκό όχημα
98 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
99 VOLVO FMX 380 Πετρέλαιο 2010 - 2016 280 KW 380 HP Πλατφόρμα/σασσί
100 VOLVO FMX 400 Πετρέλαιο 2010 - 2016 294 KW 400 HP Ρυμουλκό όχημα

2012 - 2019 autoscoop.gr