1
2
3

Τύπος μοντέλου: VOLVO FM 2005

# Τίτλος Κύλινδροι καύσιμο Περίοδος κατασκευής KW HP Τύπος αμαξώματος
1 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
2 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
3 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
4 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 220 KW 300 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
5 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 220 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
6 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
7 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Ρυμουλκό όχημα
8 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
9 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
10 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Ρυμουλκό όχημα
11 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
12 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Ρυμουλκό όχημα
13 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
14 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
15 VOLVO FM FM 300 Πετρέλαιο 2005 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
16 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
17 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
18 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
19 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
20 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
21 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
22 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
23 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
24 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
25 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
26 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
27 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
28 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
29 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
30 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
31 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
32 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2005 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
33 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
34 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
35 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
36 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
37 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
38 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
39 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
40 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
41 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
42 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
43 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
44 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Πλατφόρμα/σασσί
45 VOLVO FM FM 330 Πετρέλαιο 2012 - 2016 243 KW 330 HP Ρυμουλκό όχημα
46 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
47 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
48 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
49 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
50 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
51 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
52 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Ρυμουλκό όχημα
53 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
54 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Ρυμουλκό όχημα
55 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
56 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Ρυμουλκό όχημα
57 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
58 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Ρυμουλκό όχημα
59 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
60 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
61 VOLVO FM FM 340 Πετρέλαιο 2005 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
62 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
63 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
64 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Πλατφόρμα/σασσί
65 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 359 HP Ρυμουλκό όχημα
66 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Ρυμουλκό όχημα
67 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
68 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Ρυμουλκό όχημα
69 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Πλατφόρμα/σασσί
70 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
71 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Ρυμουλκό όχημα
72 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Πλατφόρμα/σασσί
73 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Πλατφόρμα/σασσί
74 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Πλατφόρμα/σασσί
75 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Πλατφόρμα/σασσί
76 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 360 HP Πλατφόρμα/σασσί
77 VOLVO FM FM 360 Πετρέλαιο 2005 - 2016 264 KW 359 HP Ρυμουλκό όχημα
78 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
79 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
80 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
81 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
82 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
83 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
84 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
85 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
86 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
87 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
88 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
89 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
90 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
91 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
92 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
93 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
94 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2005 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
95 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2012 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
96 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2012 - 2016 272 KW 370 HP Πλατφόρμα/σασσί
97 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2012 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
98 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2012 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
99 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2012 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα
100 VOLVO FM FM 370 Πετρέλαιο 2012 - 2016 272 KW 370 HP Ρυμουλκό όχημα

2012 - 2019 autoscoop.gr