1
2
3

Τύπος μοντέλου: VOLVO FL 2000

# Τίτλος Κύλινδροι καύσιμο Περίοδος κατασκευής KW HP Τύπος αμαξώματος
1 VOLVO FL FL 180-10 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
2 VOLVO FL FL 180-11 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
3 VOLVO FL FL 180-12 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
4 VOLVO FL FL 180-13 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
5 VOLVO FL FL 180-14 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
6 VOLVO FL FL 180-15 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
7 VOLVO FL FL 180-16 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
8 VOLVO FL FL 180-17 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
9 VOLVO FL FL 180-18 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
10 VOLVO FL FL 180-7,5 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
11 VOLVO FL FL 180-8 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
12 VOLVO FL FL 180-9 Πετρέλαιο 2000 - 2016 132 KW 180 HP Πλατφόρμα/σασσί
13 VOLVO FL FL 220-10 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
14 VOLVO FL FL 220-11 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
15 VOLVO FL FL 220-12 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
16 VOLVO FL FL 220-13 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
17 VOLVO FL FL 220-14 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
18 VOLVO FL FL 220-15 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
19 VOLVO FL FL 220-16 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
20 VOLVO FL FL 220-17 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
21 VOLVO FL FL 220-18 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
22 VOLVO FL FL 220-7,5 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
23 VOLVO FL FL 220-8 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
24 VOLVO FL FL 220-9 Πετρέλαιο 2000 - 2016 162 KW 220 HP Πλατφόρμα/σασσί
25 VOLVO FL FL 250-10 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
26 VOLVO FL FL 250-11 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
27 VOLVO FL FL 250-12 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
28 VOLVO FL FL 250-13 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
29 VOLVO FL FL 250-14 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
30 VOLVO FL FL 250-15 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
31 VOLVO FL FL 250-16 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
32 VOLVO FL FL 250-17 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
33 VOLVO FL FL 250-18 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
34 VOLVO FL FL 250-7,5 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
35 VOLVO FL FL 250-8 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί
36 VOLVO FL FL 250-9 Πετρέλαιο 2000 - 2016 184 KW 250 HP Πλατφόρμα/σασσί

2012 - 2019 autoscoop.gr