1
2
3

Τύπος μοντέλου: VOLVO FH II 2012

# Τίτλος Κύλινδροι καύσιμο Περίοδος κατασκευής KW HP Τύπος αμαξώματος
1 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
2 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
3 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
4 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
5 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
6 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
7 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
8 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
9 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
10 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
11 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
12 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
13 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
14 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
15 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
16 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
17 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
18 VOLVO FH II 420 Πετρέλαιο 2012 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
19 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
20 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
21 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
22 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
23 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
24 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
25 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
26 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
27 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
28 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
29 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
30 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
31 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
32 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
33 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
34 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
35 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
36 VOLVO FH II 460 Πετρέλαιο 2012 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
37 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
38 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
39 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
40 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
41 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
42 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
43 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
44 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
45 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
46 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
47 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
48 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
49 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
50 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
51 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
52 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
53 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
54 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
55 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
56 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
57 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
58 VOLVO FH II 500 Πετρέλαιο 2012 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
59 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
60 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
61 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
62 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
63 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
64 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
65 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
66 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
67 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
68 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
69 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
70 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
71 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
72 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
73 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
74 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
75 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
76 VOLVO FH II 540 Πετρέλαιο 2012 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα

2012 - 2019 autoscoop.gr