1
2
3

Τύπος μοντέλου: VOLVO FH 16 II 2009

# Τίτλος Κύλινδροι καύσιμο Περίοδος κατασκευής KW HP Τύπος αμαξώματος
1 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
2 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
3 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
4 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
5 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
6 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
7 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
8 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
9 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
10 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
11 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
12 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
13 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
14 VOLVO FH 16 II FH 16/540, FH16/550 Πετρέλαιο 2012 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
15 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Πλατφόρμα/σασσί
16 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Ρυμουλκό όχημα
17 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Ρυμουλκό όχημα
18 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Ρυμουλκό όχημα
19 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Πλατφόρμα/σασσί
20 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Πλατφόρμα/σασσί
21 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Πλατφόρμα/σασσί
22 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Ρυμουλκό όχημα
23 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Ρυμουλκό όχημα
24 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Πλατφόρμα/σασσί
25 VOLVO FH 16 II FH 16/600 Πετρέλαιο 2012 - 2016 441 KW 600 HP Ρυμουλκό όχημα
26 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Ρυμουλκό όχημα
27 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Ρυμουλκό όχημα
28 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Ρυμουλκό όχημα
29 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Ρυμουλκό όχημα
30 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Ρυμουλκό όχημα
31 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Ρυμουλκό όχημα
32 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Ρυμουλκό όχημα
33 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Ρυμουλκό όχημα
34 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Πλατφόρμα/σασσί
35 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Πλατφόρμα/σασσί
36 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Πλατφόρμα/σασσί
37 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Πλατφόρμα/σασσί
38 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Πλατφόρμα/σασσί
39 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Πλατφόρμα/σασσί
40 VOLVO FH 16 II FH 16/650 Πετρέλαιο 2014 - 2016 479 KW 650 HP Πλατφόρμα/σασσί
41 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Πλατφόρμα/σασσί
42 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα
43 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα
44 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα
45 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Πλατφόρμα/σασσί
46 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Πλατφόρμα/σασσί
47 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Πλατφόρμα/σασσί
48 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα
49 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα
50 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Πλατφόρμα/σασσί
51 VOLVO FH 16 II FH 16/700 Πετρέλαιο 2012 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα
52 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Πλατφόρμα/σασσί
53 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Ρυμουλκό όχημα
54 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Ρυμουλκό όχημα
55 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Ρυμουλκό όχημα
56 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Πλατφόρμα/σασσί
57 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Πλατφόρμα/σασσί
58 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Πλατφόρμα/σασσί
59 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Ρυμουλκό όχημα
60 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Ρυμουλκό όχημα
61 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Πλατφόρμα/σασσί
62 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Ρυμουλκό όχημα
63 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Πλατφόρμα/σασσί
64 VOLVO FH 16 II FH 16/750 Πετρέλαιο 2012 - 2016 551 KW 750 HP Ρυμουλκό όχημα

2012 - 2019 autoscoop.gr