1
2
3

Τύπος μοντέλου: VOLVO FH 16 1993

# Τίτλος Κύλινδροι καύσιμο Περίοδος κατασκευής KW HP Τύπος αμαξώματος
1 VOLVO FH 16 FH 16/470 Πετρέλαιο 1993 - 1999 346 KW 470 HP Πλατφόρμα/σασσί
2 VOLVO FH 16 FH 16/470 Πετρέλαιο 1993 - 1999 346 KW 470 HP Ρυμουλκό όχημα
3 VOLVO FH 16 FH 16/470 Πετρέλαιο 1993 - 1999 346 KW 470 HP Πλατφόρμα/σασσί
4 VOLVO FH 16 FH 16/470 Πετρέλαιο 1993 - 1999 346 KW 470 HP Πλατφόρμα/σασσί
5 VOLVO FH 16 FH 16/470 Πετρέλαιο 1993 - 1999 346 KW 470 HP Ρυμουλκό όχημα
6 VOLVO FH 16 FH 16/520 Πετρέλαιο 1993 - 2002 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
7 VOLVO FH 16 FH 16/520 Πετρέλαιο 1993 - 2002 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
8 VOLVO FH 16 FH 16/520 Πετρέλαιο 1993 - 2002 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
9 VOLVO FH 16 FH 16/520 Πετρέλαιο 1993 - 2002 382 KW 520 HP Ρυμουλκό όχημα
10 VOLVO FH 16 FH 16/520 Πετρέλαιο 1993 - 2002 382 KW 520 HP Ρυμουλκό όχημα
11 VOLVO FH 16 FH 16/520 Πετρέλαιο 1993 - 2002 382 KW 520 HP Ρυμουλκό όχημα
12 VOLVO FH 16 FH 16/520 Πετρέλαιο 1995 - 2016 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
13 VOLVO FH 16 FH 16/540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
14 VOLVO FH 16 FH 16/540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 396 KW 539 HP Πλατφόρμα/σασσί
15 VOLVO FH 16 FH 16/540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 396 KW 539 HP Πλατφόρμα/σασσί
16 VOLVO FH 16 FH 16/540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 396 KW 539 HP Πλατφόρμα/σασσί
17 VOLVO FH 16 FH 16/540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 396 KW 539 HP Ρυμουλκό όχημα
18 VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2003 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
19 VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2003 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
20 VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2003 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
21 VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2003 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
22 VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2003 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
23 VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2003 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
24 VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2003 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
25 VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2003 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
26 VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 Πετρέλαιο 2007 - 2016 396 KW 539 HP Ρυμουλκό όχημα
27 VOLVO FH 16 FH 16/550 Πετρέλαιο 2003 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
28 VOLVO FH 16 FH 16/550 Πετρέλαιο 2005 - 2016 396 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
29 VOLVO FH 16 FH 16/550 Πετρέλαιο 2005 - 2016 396 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
30 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2006 - 2016 426 KW 580 HP Πλατφόρμα/σασσί
31 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2006 - 2016 426 KW 580 HP Ρυμουλκό όχημα
32 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2006 - 2016 426 KW 580 HP Πλατφόρμα/σασσί
33 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2006 - 2016 426 KW 580 HP Ρυμουλκό όχημα
34 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2006 - 2016 426 KW 580 HP Πλατφόρμα/σασσί
35 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2006 - 2016 426 KW 580 HP Ρυμουλκό όχημα
36 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2006 - 2016 426 KW 580 HP Πλατφόρμα/σασσί
37 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2006 - 2016 426 KW 580 HP Πλατφόρμα/σασσί
38 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2009 - 2016 426 KW 580 HP Πλατφόρμα/σασσί
39 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2009 - 2016 426 KW 580 HP Πλατφόρμα/σασσί
40 VOLVO FH 16 FH 16/580 Πετρέλαιο 2009 - 2016 426 KW 580 HP Πλατφόρμα/σασσί
41 VOLVO FH 16 FH 16/600 Πετρέλαιο 2006 - 2016 441 KW 600 HP Πλατφόρμα/σασσί
42 VOLVO FH 16 FH 16/600 Πετρέλαιο 2009 - 2016 441 KW 600 HP Ρυμουλκό όχημα
43 VOLVO FH 16 FH 16/600 Πετρέλαιο 2009 - 2016 441 KW 600 HP Πλατφόρμα/σασσί
44 VOLVO FH 16 FH 16/600 Πετρέλαιο 2009 - 2016 441 KW 600 HP Πλατφόρμα/σασσί
45 VOLVO FH 16 FH 16/600 Πετρέλαιο 2009 - 2016 441 KW 600 HP Πλατφόρμα/σασσί
46 VOLVO FH 16 FH 16/600 Πετρέλαιο 2009 - 2016 441 KW 600 HP Ρυμουλκό όχημα
47 VOLVO FH 16 FH 16/610 Πετρέλαιο 2003 - 2016 449 KW 610 HP Πλατφόρμα/σασσί
48 VOLVO FH 16 FH 16/610 Πετρέλαιο 2003 - 2016 449 KW 610 HP Πλατφόρμα/σασσί
49 VOLVO FH 16 FH 16/610 Πετρέλαιο 2003 - 2016 449 KW 610 HP Πλατφόρμα/σασσί
50 VOLVO FH 16 FH 16/610 Πετρέλαιο 2003 - 2016 449 KW 610 HP Πλατφόρμα/σασσί
51 VOLVO FH 16 FH 16/610 Πετρέλαιο 2003 - 2016 449 KW 610 HP Πλατφόρμα/σασσί
52 VOLVO FH 16 FH 16/610 Πετρέλαιο 2003 - 2016 449 KW 610 HP Ρυμουλκό όχημα
53 VOLVO FH 16 FH 16/610 Πετρέλαιο 2003 - 2016 449 KW 610 HP Ρυμουλκό όχημα
54 VOLVO FH 16 FH 16/610 Πετρέλαιο 2003 - 2016 449 KW 610 HP Ρυμουλκό όχημα
55 VOLVO FH 16 FH 16/610 Πετρέλαιο 2007 - 2016 449 KW 610 HP Ρυμουλκό όχημα
56 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2006 - 2016 485 KW 660 HP Πλατφόρμα/σασσί
57 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2006 - 2016 485 KW 660 HP Ρυμουλκό όχημα
58 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2006 - 2016 485 KW 660 HP Πλατφόρμα/σασσί
59 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2006 - 2016 485 KW 660 HP Ρυμουλκό όχημα
60 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2006 - 2016 485 KW 660 HP Πλατφόρμα/σασσί
61 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2006 - 2016 485 KW 660 HP Ρυμουλκό όχημα
62 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2006 - 2016 485 KW 660 HP Πλατφόρμα/σασσί
63 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2006 - 2016 485 KW 660 HP Πλατφόρμα/σασσί
64 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2007 - 2016 485 KW 660 HP Ρυμουλκό όχημα
65 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2009 - 2016 485 KW 660 HP Πλατφόρμα/σασσί
66 VOLVO FH 16 FH 16/660 Πετρέλαιο 2009 - 2016 485 KW 660 HP Πλατφόρμα/σασσί
67 VOLVO FH 16 FH 16/700 Πετρέλαιο 2009 - 2016 515 KW 700 HP Πλατφόρμα/σασσί
68 VOLVO FH 16 FH 16/700 Πετρέλαιο 2009 - 2016 515 KW 700 HP Πλατφόρμα/σασσί
69 VOLVO FH 16 FH 16/700 Πετρέλαιο 2009 - 2016 515 KW 700 HP Πλατφόρμα/σασσί
70 VOLVO FH 16 FH 16/700 Πετρέλαιο 2009 - 2016 515 KW 700 HP Πλατφόρμα/σασσί
71 VOLVO FH 16 FH 16/700 Πετρέλαιο 2009 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα
72 VOLVO FH 16 FH 16/700 Πετρέλαιο 2009 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα
73 VOLVO FH 16 FH 16/700 Πετρέλαιο 2009 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα
74 VOLVO FH 16 FH 16/700 Πετρέλαιο 2009 - 2016 515 KW 700 HP Ρυμουλκό όχημα

2012 - 2019 autoscoop.gr