1
2
3

Τύπος μοντέλου: VOLVO FH 2005

# Τίτλος Κύλινδροι καύσιμο Περίοδος κατασκευής KW HP Τύπος αμαξώματος
1 VOLVO FH 400 Πετρέλαιο 2005 - 2016 294 KW 400 HP Πλατφόρμα/σασσί
2 VOLVO FH 400 Πετρέλαιο 2005 - 2016 294 KW 400 HP Ρυμουλκό όχημα
3 VOLVO FH 400 Πετρέλαιο 2005 - 2016 294 KW 400 HP Πλατφόρμα/σασσί
4 VOLVO FH 400 Πετρέλαιο 2005 - 2016 294 KW 400 HP Ρυμουλκό όχημα
5 VOLVO FH 400 Πετρέλαιο 2005 - 2016 294 KW 400 HP Πλατφόρμα/σασσί
6 VOLVO FH 400 Πετρέλαιο 2005 - 2016 294 KW 400 HP Ρυμουλκό όχημα
7 VOLVO FH 400 Πετρέλαιο 2005 - 2016 294 KW 400 HP Πλατφόρμα/σασσί
8 VOLVO FH 400 Πετρέλαιο 2005 - 2016 294 KW 400 HP Πλατφόρμα/σασσί
9 VOLVO FH 400 Πετρέλαιο 2005 - 2016 294 KW 400 HP Πλατφόρμα/σασσί
10 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
11 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
12 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
13 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
14 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
15 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
16 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
17 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Ρυμουλκό όχημα
18 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
19 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
20 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
21 VOLVO FH 420 Πετρέλαιο 2009 - 2016 309 KW 420 HP Πλατφόρμα/σασσί
22 VOLVO FH 440 Πετρέλαιο 2005 - 2016 324 KW 440 HP Πλατφόρμα/σασσί
23 VOLVO FH 440 Πετρέλαιο 2005 - 2016 324 KW 440 HP Ρυμουλκό όχημα
24 VOLVO FH 440 Πετρέλαιο 2005 - 2016 324 KW 440 HP Πλατφόρμα/σασσί
25 VOLVO FH 440 Πετρέλαιο 2005 - 2016 324 KW 440 HP Ρυμουλκό όχημα
26 VOLVO FH 440 Πετρέλαιο 2005 - 2016 324 KW 440 HP Πλατφόρμα/σασσί
27 VOLVO FH 440 Πετρέλαιο 2005 - 2016 324 KW 440 HP Ρυμουλκό όχημα
28 VOLVO FH 440 Πετρέλαιο 2005 - 2016 324 KW 440 HP Πλατφόρμα/σασσί
29 VOLVO FH 440 Πετρέλαιο 2005 - 2016 324 KW 440 HP Πλατφόρμα/σασσί
30 VOLVO FH 440 Πετρέλαιο 2005 - 2016 324 KW 440 HP Πλατφόρμα/σασσί
31 VOLVO FH 460 Πετρέλαιο 2009 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
32 VOLVO FH 460 Πετρέλαιο 2009 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
33 VOLVO FH 460 Πετρέλαιο 2009 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
34 VOLVO FH 460 Πετρέλαιο 2009 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
35 VOLVO FH 460 Πετρέλαιο 2009 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
36 VOLVO FH 460 Πετρέλαιο 2009 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
37 VOLVO FH 460 Πετρέλαιο 2009 - 2016 338 KW 460 HP Ρυμουλκό όχημα
38 VOLVO FH 460 Πετρέλαιο 2009 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
39 VOLVO FH 460 Πετρέλαιο 2009 - 2016 338 KW 460 HP Πλατφόρμα/σασσί
40 VOLVO FH 480 Πετρέλαιο 2005 - 2016 353 KW 480 HP Πλατφόρμα/σασσί
41 VOLVO FH 480 Πετρέλαιο 2005 - 2016 353 KW 480 HP Ρυμουλκό όχημα
42 VOLVO FH 480 Πετρέλαιο 2005 - 2016 353 KW 480 HP Πλατφόρμα/σασσί
43 VOLVO FH 480 Πετρέλαιο 2005 - 2016 353 KW 480 HP Ρυμουλκό όχημα
44 VOLVO FH 480 Πετρέλαιο 2005 - 2016 353 KW 480 HP Πλατφόρμα/σασσί
45 VOLVO FH 480 Πετρέλαιο 2005 - 2016 353 KW 480 HP Ρυμουλκό όχημα
46 VOLVO FH 480 Πετρέλαιο 2005 - 2016 353 KW 480 HP Πλατφόρμα/σασσί
47 VOLVO FH 480 Πετρέλαιο 2005 - 2016 353 KW 480 HP Πλατφόρμα/σασσί
48 VOLVO FH 480 Πετρέλαιο 2005 - 2016 353 KW 480 HP Πλατφόρμα/σασσί
49 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2005 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
50 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2005 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
51 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2007 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
52 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2007 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
53 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2007 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
54 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2009 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
55 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2009 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
56 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2009 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
57 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2009 - 2016 368 KW 500 HP Πλατφόρμα/σασσί
58 VOLVO FH 500 Πετρέλαιο 2009 - 2016 368 KW 500 HP Ρυμουλκό όχημα
59 VOLVO FH 520 Πετρέλαιο 2005 - 2016 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
60 VOLVO FH 520 Πετρέλαιο 2005 - 2016 382 KW 520 HP Ρυμουλκό όχημα
61 VOLVO FH 520 Πετρέλαιο 2005 - 2016 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
62 VOLVO FH 520 Πετρέλαιο 2005 - 2016 382 KW 520 HP Ρυμουλκό όχημα
63 VOLVO FH 520 Πετρέλαιο 2005 - 2016 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
64 VOLVO FH 520 Πετρέλαιο 2005 - 2016 382 KW 520 HP Ρυμουλκό όχημα
65 VOLVO FH 520 Πετρέλαιο 2005 - 2016 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
66 VOLVO FH 520 Πετρέλαιο 2005 - 2016 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
67 VOLVO FH 520 Πετρέλαιο 2005 - 2016 382 KW 520 HP Πλατφόρμα/σασσί
68 VOLVO FH 540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
69 VOLVO FH 540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
70 VOLVO FH 540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
71 VOLVO FH 540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
72 VOLVO FH 540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
73 VOLVO FH 540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
74 VOLVO FH 540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 397 KW 540 HP Ρυμουλκό όχημα
75 VOLVO FH 540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
76 VOLVO FH 540 Πετρέλαιο 2009 - 2016 397 KW 540 HP Πλατφόρμα/σασσί
77 VOLVO FH 550 Πετρέλαιο 2005 - 2016 404 KW 550 HP Ρυμουλκό όχημα
78 VOLVO FH 610 Πετρέλαιο 2005 - 2016 449 KW 610 HP Ρυμουλκό όχημα

2012 - 2019 autoscoop.gr