1
2
3

Τύπος μοντέλου: VOLVO FE 2006

# Τίτλος Κύλινδροι καύσιμο Περίοδος κατασκευής KW HP Τύπος αμαξώματος
1 VOLVO FE FE 240-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Πλατφόρμα/σασσί
2 VOLVO FE FE 240-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Ρυμουλκό όχημα
3 VOLVO FE FE 240-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Όχημα δημόσιο
4 VOLVO FE FE 240-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
5 VOLVO FE FE 240-22 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Πλατφόρμα/σασσί
6 VOLVO FE FE 240-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Πλατφόρμα/σασσί
7 VOLVO FE FE 240-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Πλατφόρμα/σασσί
8 VOLVO FE FE 240-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
9 VOLVO FE FE 240-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
10 VOLVO FE FE 240-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 177 KW 240 HP Πλατφόρμα/σασσί
11 VOLVO FE FE 260-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 191 KW 260 HP Όχημα δημόσιο
12 VOLVO FE FE 260-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 191 KW 260 HP Πλατφόρμα/σασσί
13 VOLVO FE FE 260-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 191 KW 260 HP Ρυμουλκό όχημα
14 VOLVO FE FE 260-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 191 KW 260 HP Όχημα δημόσιο
15 VOLVO FE FE 260-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 191 KW 260 HP Πλατφόρμα/σασσί
16 VOLVO FE FE 260-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 191 KW 260 HP Πλατφόρμα/σασσί
17 VOLVO FE FE 260-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 191 KW 260 HP Πλατφόρμα/σασσί
18 VOLVO FE FE 280-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Πλατφόρμα/σασσί
19 VOLVO FE FE 280-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Ρυμουλκό όχημα
20 VOLVO FE FE 280-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
21 VOLVO FE FE 280-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Όχημα δημόσιο
22 VOLVO FE FE 280-22 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Πλατφόρμα/σασσί
23 VOLVO FE FE 280-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Πλατφόρμα/σασσί
24 VOLVO FE FE 280-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Πλατφόρμα/σασσί
25 VOLVO FE FE 280-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
26 VOLVO FE FE 280-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
27 VOLVO FE FE 280-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Όχημα δημόσιο
28 VOLVO FE FE 280-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 206 KW 280 HP Πλατφόρμα/σασσί
29 VOLVO FE FE 300-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 221 KW 300 HP Όχημα δημόσιο
30 VOLVO FE FE 300-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
31 VOLVO FE FE 300-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 221 KW 300 HP Ρυμουλκό όχημα
32 VOLVO FE FE 300-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 221 KW 300 HP Όχημα δημόσιο
33 VOLVO FE FE 300-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
34 VOLVO FE FE 300-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
35 VOLVO FE FE 300-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 221 KW 300 HP Πλατφόρμα/σασσί
36 VOLVO FE FE 320-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Πλατφόρμα/σασσί
37 VOLVO FE FE 320-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Ρυμουλκό όχημα
38 VOLVO FE FE 320-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
39 VOLVO FE FE 320-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Όχημα δημόσιο
40 VOLVO FE FE 320-22 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Πλατφόρμα/σασσί
41 VOLVO FE FE 320-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Πλατφόρμα/σασσί
42 VOLVO FE FE 320-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Πλατφόρμα/σασσί
43 VOLVO FE FE 320-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
44 VOLVO FE FE 320-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Αμάξωμα ανατρεπόμενο
45 VOLVO FE FE 320-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Όχημα δημόσιο
46 VOLVO FE FE 320-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 235 KW 320 HP Πλατφόρμα/σασσί
47 VOLVO FE FE 340-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 250 KW 340 HP Όχημα δημόσιο
48 VOLVO FE FE 340-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
49 VOLVO FE FE 340-18 Πετρέλαιο 2006 - 2016 250 KW 340 HP Ρυμουλκό όχημα
50 VOLVO FE FE 340-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 250 KW 340 HP Όχημα δημόσιο
51 VOLVO FE FE 340-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
52 VOLVO FE FE 340-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί
53 VOLVO FE FE 340-26 Πετρέλαιο 2006 - 2016 250 KW 340 HP Πλατφόρμα/σασσί

2012 - 2019 autoscoop.gr